แบรนด์ Markus T เป็นแบรนด์ที่เราเชื่อถือและไว้วางใจอย่างมาก เนื่องจากได้มีโอกาสไปโรงงานดูสายการผลิต และพูดคุยกับ Mr.Markus Temming เจ้าของแบรนด์ด้วยตัวเองที่ประเทศเยอรมัน วัสดุทำจากไทเทเนียม และแว่นสายตาพัฒนาต่อเนื่องทำให้มีแบบที่ทันสมัยขึ้นทกปี ล่าสุดมีร

Markus T มีแว่นทั้งหมด 24 รุ่น

แบรนด์ Markus T เป็นแบรนด์ที่เราเชื่อถือและไว้วางใจอย่างมาก เนื่องจากได้มีโอกาสไปโรงงานดูสายการผลิต และพูดคุยกับ Mr.Markus Temming เจ้าของแบรนด์ด้วยตัวเองที่ประเทศเยอรมัน วัสดุทำจากไทเทเนียม และแว่นสายตาพัฒนาต่อเนื่องทำให้มีแบบที่ทันสมัยขึ้นทกปี ล่าสุดมีร

Loading…