Facebook

Eye-Anatomy


โครงสร้างตา( Eye anatomy)

quotation1 ดวงตาเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีความซับซ้อนซึ่งทำหน้าที่ตอบสนองต่อแสง ผ่านกระบวนการการประมวลผลไปยังสมอง แล้วทำให้เกิดภาพ โดยมีตาเป็นหน่วยประมวลผลกลาง นอกจากนี้ตายังแยกแยะสีได้ถึง10ล้านสี และมีการเคลื่อนไหวมากกว่า 200,000 ครั้งต่อวัน quotation2
24กระดูกตา (Orbit)

กระดูกตาทำหน้าที่ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ตาโดยประกรอบด้วยกระดูกทั้งหมด 7ชิ้น
  • Ethmoid Bone(เอทมอย์ด โบน)
  • Frontal Bone(ฟรอนทอล โบน)
  • Lacrimal Bone(ลาไคลมอล)
  • Maxillary Bone(แมกซิลารี่ โบน)
  • Palatine Bone(พาลาทีน โบน)
  • Sphenoid Bone(สฟีนอย์ด โบน)
  • Zygomatic Bone(ไซโกมาติก โบน)
กระดูกเหล่านี้มาบรรจบกันเป็นเหมือนรูปพีระมิดที่ส่วนยอดชี้ไปทางด้านหลังของศีรษะ รอบดวงตาภายในเบ้ากระดูกเป็นชั้นของไขมันที่ช่วงรองรับการกระแทกและช่วยให้สามารถกลอกตาได้ง่าย
Orbit eyes
eyes

ดวงตา (Eye ball)

ดวงตาหรือลูกตาแบ่งออกเป็น3ส่วน:
  • ลูกตาส่วนหน้าคือตั้งแต่กระจกตาถึงม่านตา)
  • ลูกตาส่วนหลังคือตั้งแต่ม่านตาถึงเลนส์ตา)
  • ส่วนของVitreousคือระหว่างเลนส์ตาถึงจอประสาทตา)
ส่วนของVitreousคือส่วนที่อยู่หลังเลนส์ตาไปจนถึงจอรับภาพมีลักษณะเป็นของเหลวที่ทำให้ลูกตาคุงรูปอยู่ได้ ภายในมีลักษณะเป็นเจลโปร่งใสซึ่งเป็นน้ำ 99%

เส้นประสาทตา (Optic Nerve)

เส้นประสาทตาทำหน้าที่หลักคือการนำสัญญาณภาพจากตาส่งผ่านไปยังสมอง และยังมีบางส่วนที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกที่ดวงตา เช่น ปวดตา หรือเคลื่อนไหวลูกตา ซึ่งจะรวมตัวกันเข้ามาในลูกตาผ่านบริเวณขั้วประสาทตา
optic
cornea

กระจกตา (Cornea) และ ตาขาว (Sclera)

กระจกตาเป็นส่วนหนึ่งขอตาที่ครอบคลุมม่านตาและรูม่านตา ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่1ใน6ของตาทำหน้าที่ในการหักเหแสง ไปยังเลนส์ตาและส่งไปยังจอรับภาพลักษณะของกระจกตา จะมีความใสและโค้ง จึงทำให้แสงเกิดการหักเหได้ ส่วนของตาขาวนั้นเป็นส่วนของตาที่เห็นว่ามีลักษณะสีขาว ทำหน้าที่ในการปกป้องลูกตาชั้นใน

ม่านตา (Iris) และ รูม่านตา (Pupil)

ม่านตาและรูม่านตาเป็นส่วนที่เห็นได้ชัดที่สุดของตา ม่านตามีลักษณะเป็นวงแหวนที่อยู่ใต้กระจกตาและมีสีต่างกันไปตามกรรมพันธุ์หรือเชื้อชาติ ส่วนรูม่านตาอยู่ตรงกลางของม่านตาเห็นเป็นสีดำทำหน้าที่เหมือนรูรับแสงของกล้องที่ช่วยให้แสงที่เข้าสู่ดวงตา ในขณะที่มีแสงมากรูม่านตาจะหดเล็กลงทำให้แสงเข้าสู่ดวงตาได้น้อยลง ในขณะที่มีแสงน้อยหรือในที่มืด รูม่านตาจะข่ายใหญ่ขึ้นเพื่อรับแสงเข้าสู่ดวงตา
pupil
lens

เลนส์ตา (Lens)และ จอรับภาพ (Retina)

เลนส์ตาอยู่ด้านหลังของม่านตาและรูม่านตาซึ่งทำหน้าที่ในการหักเหแสงไปยังจอรับภาพ เมื่อแสงผ่านเลนส์ตาแสงจะไปตกที่จอรับภาพและเปลี่ยนเป็นสัญญาณส่งไปที่สมองผ่านทางเส้นประสาท(Optic nerve)

เปลือกตา (Eyelids) และ ขนตา (Eyelash)

แม้ว่าหลายคนจะไม่ได้ใส่ใจกับเปลือกตาและขนตา แต่เปลือกตานั้นมีหน้าที่ที่สำคัญในการปกป้องดวงตา จากฝุ่นละออง สิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าดวงตาและช่วยในการหล่อลื่นของดวงตาเมื่อมีการกระพริบตาเกิดขึ้น นอกจากนี้ส่วนของขนตายังมีหน้าที่เป็นตัวกรองเพื่อไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าตา
Eyelids
tears

ต่อมน้ำตา (Tear grand)

น้ำตาถูกสร้างจากต่อมน้ำตาที่อยู่รอบดวงตา น้ำตา 99% ทำหน้าที่ให้ความชุ่มชื่นที่กระจกตาเช่นเดียวกับการปกป้องเซลล์ที่ละเอียดอ่อนในกระจกตา แต่ละต่อมสามารถมีมากถึง 12 ท่อน้ำตา ในการกระพริบน้ำตาจะระบายออกไปทางช่องเล็กๆที่หัวตา