นอกจากค่าสายตาที่วัดได้จากขั้นตอนการตรวจโดยนักทัศนมาตร จะมีการวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆตอนfittingแว่นตา วันนี้เราจะมาอธิบายว่าค่าพารามิเตอร์มีอะไรกันบ้าง
1.Face form angle(FFA) หรือมุมโค้งหน้าแว่นเมื่อเราวางแว่นไว้ที่พื้นราบแล้วมองจากด้านบนจะเห็นว่าหน้าแว่นไม่ได้ตรงแต่จะมีความโค้ง เพื่อให้ระยะผิวหลังเลนส์(Back vertex distant)กับผิวหน้ากระจกตามีระยะคงที่ ความโค้งแว่นมาตราฐานจะอยู่ที่5-6 องศา
2.Pantoscopic tilt angle(PTA)หรือมุมเทหน้าแว่นตา เวลามองด้านข้างแว่นขณะที่สวมใส่อยู่จะเห็นแว่นเทงุ้มลงเข้าหาแก้ม โดยมุมเทหน้าแว่นขณะสวมใส่มาตรฐานจะอยู่ที่ 7-8 องศา
ถ้าfittingแว่นแล้วค่าPTA ไม่เหมาะสมจะทำให้ Centerแว่นตาคลาดเคลื่อนได้

3.Cornea vertex distant(CVD) หรือระยะห่างจากหลังเลนส์แว่นตากับหน้ากระจกตา(Cornea)โดยค่ามาตรฐานของCVD อยู่ที่12มิลลิเมตร

ถ้าระยะCVDนั้นเปลี่ยนไปจะส่งผลต่อค่าสายตาเช่น เลนส์สายตากำลังลบแล้วเลนส์อยู่ใกล้ตามากเกินไป(CVDน้อย)จะทำให้power เลนส์สายตาลบเพิ่มมากขึ้นเป็นต้

จะเห็นได้ว่าค่าพารามิเตอร์นั้นส่งผลต่อการมองเห็นได้ไม่ต่างจากค่าสายตาดังนั้นควรได้รับการFittingแว่นตาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุดของตัวคุณเอง