ไม่เป็นความจริง เนื่องจากภาวะสายตาสั้น ยาว เอียงนั้นขึ้นอยู่กับความสมดุลของลูกตาเรา คือค่าความโค้งกระจกตา เลนส์แก้วตา และความยาวของลูกตาดังนั้นการใส่แว่นสายตาเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาสั้น หรือเอียงเป็นการใส่เพื่อให้แสงซึ่งตกไม่ตรงกับจุดรับภาพเลื่อนไปตกที่จุดรับภาพเลื่อนไปตกที่จุดรับภาพ จึงทำให้ภาพชัดในขณะนั้น เพราะฉะนั้นการใส่แว่นแบบถอดบ้าง ใส่บ้างหรือในบางคนเชื่อว่าายตาสั้นแล้วไม่ได้ใส่แว่นจะทำให้แย่ลงหรือบางคนบอกว่าใส่แล้วดีขึ้นก็ไม่เป็นความจริงทั้งคู่

กรณีตัวอย่าง คนไข้บอกว่าเคยใส่แว่นสายตาสั้นแค่ -1.00 แต่พอใส่ๆถอดๆแว่นประมาณ 2 ปีฃสายตาถึงสั้นเพิ่มเป็น -1.50ถึง -1.75

โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับช่วงอายุของคน ในช่วงอายุก่อน20ปี มักจะมีการเปลี่ยนแปลงของสายตาค่อนข้างเยอะ ใน1ปี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าสายตาได้ประมาณ 0.50 ถึง1.00 กรณีนี้จะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ว่าถ้าหลังจากอายุ 20ปี ลูกตาเราเจริญเติบโดเต็มที่แล้ว โดยทั่วไปภายในหนุ่งปีสายตาไม่ควรเปลี่ยนเกิน 0.50 ในกรณีที่มีค่าสายตาเปลี่ยนเกิน 0.50หรือเปลี่ยนเยอะกว่านี้แนะนำให้ไปพบจักษุแพทย์ เพื่อทำการตรวจให้แน่ใจว่าเราไม่ได้เป็นโรคตาอย่างอื่นแทรกซ้อนอยู่ เช่นกระจกตาบาง หรือเริ่มมีต้อกระจก