การนอนเล่นมือถือ นอนดูทีวี ทำให้เกิดสายตาเอียง?

การนอนเพ่งจอมือถือ นอนดูทีวี หรือนอนอ่านหนังสือมากๆ จะทำให้เกิดสายตาเอียงนั้นไม่เป็นความจริง เพราะสายตาเอียงคือความผิดปกติของสายตาที่เกิดจากโครงสร้างกระจกตาหรือเลนส์แก้วตา รวมถึงการมีแผลที่กระจกตาซึ่งมีผลทำให้ความเรียบของกระจกตาเปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีการหักเหแสงในแต่ละแนวแกนแตกต่างกัน ดังนั้นสายตาเอีงไม่ได้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม แต่อย่างไรก็ตามการนอนอ่านหนังสือรือนอนดูทีวี จะทำให้การมองอยู่ในท่วงท่าที่กล้ามเนื้อตาไม่อยู่ในแนวตรงเป็นเวลานาน จึงเป็นเหตูให้เมื่อยล้าตา หรือตามัวจนเห็นภาพซ้อน จึงทำให้หลายท่านเชื่อว่านั่นคือต้นเหตุของสายตาเอียง

การเขียนหนังสือเอียง ขีดเส้นไม่ตรง เกิดจากสายตาเอียง?

ผลของการขีดเส้น การเขียนหนังสือ การวาดภาพเอียง หลายท่านอาจคิดว่าเกิดจากสายตาเอียงอย่างเดียว อาจจะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมากนัก เพราะทักษะเหล่านี้คือการใช้มือสัมพันธ์กับดวงตา (Eye-Hand Coordination) โดยตาเป็นตัวรับข้อมูลแล้วส่งข้อมูลไปยังสมอง เพื่อประมวลผลและบังคับให้กล้ามเนื้อแขนไปถึงมือขยับไปตามสมองสั่งการได้อย่างถูกต้อง แม้คนที่สายตาดีก็อาจจะมีปัญหานี้ได้ถ้าการประสานงานของตา สมอง และมือไม่ดีพอ การฝึกฝนบ่อยๆจะช่วยให้พัฒนาขึ้นได้